เรียกนักเรียนมาตักเตือนกันตัวต่อตัวตักเตือนกันทั้งภายนอกภายในเลย