เล่นกับเด็กม.ต้นเอาเครื่องนวดสั่นแตดให้แฉะก่อนจะได้ยัดเข้าง่ายๆ