เสียดายจริงๆ คนสวยเสร็จทอมไปซะละ แหม่ คนมีควยก็จ๋อยเลย