เห็นน้องกำลังอ่านหนังสือเครียดๆก็เข้าไปคลายเคลียดให้ซธหน่อย