แค่ไปซ่อมท่อน้ำปะปาก็ยังได้เย็ดลูกค้า เป็นช่างนี่มันดีจริงๆ