แต่ละท่าที่จัดมานี่ท่ายากทั้งน้านน เล่นเอาซะน้องเค้าครางไม่เป้นภาษาเลย