คำเตือน เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปเท่านั้น!

แท๊กซี่คันนี้พิเศษรับผู้โดยสารสาวเท่านั้นแถมจ่ายค่าโดยสารเป็นการเย็ด