แฟนมาเที่ยวหอทั้งทีก็เย็โซักหน่อยเล้าโลมซักแป๊ปแล้วกระแทกต่อ