แม่เลี้ยงจิตใจทำด้วยอะไรรักษาไข้ด้วยวิธีนี้ต้องรักษาคืน