แรกๆก็นิ่งๆนะพอโดนกระแทกเท่านั้นแหละ เพราะเส่าเลยครับท่าน