แรกๆก็ไม่ยอมหรอกพอผัวจับถ่างขาได้เท่านั้นแหละยอมเลย