โกนขนรอรับลูกค้าฝรั่งเลยบริการดีเยี่ยมมากๆแถมหีเนียนอีก