โดนอาจารย์วิชาพละศึกษาหลอกมาเย็ดในห้องตอนเย็นชวนมากินข้าวแต่ดันให้กินควยแทน