โม๊คแล้วโมีคอีกโมีคจนแตกคาปากก็ยังโม๊คอยู่ ขี้โม๊คจริงๆ