ใหญ่เกินไปยัดเข้าไม่ได้ก็เลยนั่งชักนั่งถูเอา ไม่รู้ว่าซวยหรือดี