ได้เด็กดริงค์เข้ามาเย็ดในออนเซ็นถึง3คนต้องจัดให้ครบทุกคน