ได้เมียเด็กต้องดูแลให้ดีพาเธอมานอนหีแหกดูสุขภาพหียังดีอยู่ไหม