ไม่มีใครเสนอหนูก็ต้องสนองตัวเองค่ะ หีเนียนๆไม่มีใครเอาเลย